Högsbys kommunalråd: ”Jättefel och väldigt tokigt om man ska angripa mig som person”

Högsbys kommunalråd: ”Jättefel och väldigt tokigt om man ska angripa mig som person”

2021-03-19 Av av Peter A RosénHÖGSBY

– Att försöka svärta ner mig och mitt parti – det är onekligen att gå lite för långt, säger Stihna Johansson Evertsson (C), kommunalråd i Högsby kommun.

Tidigare på fredagen berättade vår tidning att Roland Lohr gen Stahl, i Berga, är djupt besviken över kommunstyrelsens beslut om att säga nej till markreservationer av kommunala tomter. Läs den artikeln här.

Han kritiserar även kommunalrådet Stihna Johansson Evertsson (C) och Centerpartiet i Högsby kommun.

– Vi försöker dra i gång turismen och sätta Högsby kommun på kartan. Vi vill göra kommunen attraktivare. Men kommunen, med kommunalrådet (Stihna Johansson Evertsson (C), reds. anm.) i spetsen, avböjer vårt förslag och även tidigare förslag.

”Mycket beklagligt”

– Det är mycket beklagligt – men det är en annan agenda på gång från Centerpartiets sida, som gynnar andra än kommunens invånare. Något som vi känner igen sedan tidigare. I kommunen är allt möjligt, så länge det görs i den inre kretsen. Vad är det som ligger bakom? Det undrar vi. Hennes personliga agenda eller jantelagen? En förändringsplan för Högsby kommun lyser med sin frånvaro, sa han bland annat.

”Nej, man får inte reservera mark. Men man får fortfarande köpa den. Och om man vill köpa, så ska man kunna påvisa att man har ekonomin som krävs för att klara av att bebygga tomterna”

STIHNA JOHANSSON EVERTSSON (C), KOMMUNALRÅD I HÖGSBY KOMMUN

– Nej, man får inte reservera mark. Men man får fortfarande köpa den. Och om man vill köpa, så ska man kunna påvisa att man har ekonomin som krävs för att klara av att bebygga tomterna, säger Stihna Johansson Evertsson.

Hon betonar att samtliga ledamöter i kommunstyrelsen, elva till antalet, stod bakom beslutet.

– Men det betyder ju inte på något vis att vi säger nej till utveckling i området. Alla politiker vill att det här området ska utvecklas. Vi säger nej till att reservera mark. Vi säger ja till att man får köpa tomter för byggnation.

”Inget konstigt”

– Det är inget konstigt med det. Och det betyder inte att någon enskild person har en egen agenda, eller vad det nu är som han insinuerar. Det här är ett demokratiskt fattat beslut som han och alla andra får förhålla sig till. Det handlar inte om mig. Det blir väldigt fel när man ska få det att låta som att jag har något egenintresse i detta. Jag tror inte att man kan vara politiker särskilt länge om man sätter sina egna intressen först. Det fungerar inte så i en demokrati, understryker Stihna Johansson Evertsson.

– En helt enig kommunstyrelse fattade beslutet – då kan man inte säga att det är jag och min agenda som styr. Det blir jättekonstigt, tillägger hon.

Hur vill du kommentera det som sägs om Centerpartiet?

– Vi är elva personer i kommunstyrelsen. Centerpartiet har två platser. Det är omöjligt för oss att styra den här processen på egen hand. Och varför skulle vi ha en annan agenda? Vi vill, precis som alla andra, utveckla kommunen. Jag vet inte hur han tänker där.

”Centerpartiet har 20 procent av platserna. Vi kan inte åstadkomma någonting på egen hand. I det här fallet stod 100 procent bakom beslutet. Det är horribelt att hoppa på Centerpartiet. Man måste ju förstå hur den demokratiska processen fungerar”

STIHNA JOHANSSON EVERTSSON

– Centerpartiet har 20 procent av platserna. Vi kan inte åstadkomma någonting på egen hand. I det här fallet stod 100 procent bakom beslutet. Det är horribelt att hoppa på Centerpartiet. Man måste ju förstå hur den demokratiska processen fungerar.

– Det hade varit en annan sak om kommunstyrelsen hade röstat ja till att reservera tomter – och Centerpartiet hade reserverat sig till förmån för något annat. Men så var det inte. Man måste se till fakta – och fakta i det här målet är något helt annat än det som han beskriver.

Stihna Johansson Evertsson berättar att hon har läst ett av Roland Lohr gen Stahls inlägg på Facebook.

”Inte sant”

– Där beskriver han det hela som att han inte får köpa tomterna. Det är inte sant. Det har vi aldrig sagt. Beslutet i kommunstyrelsen handlar om att man inte får reservera tomter. Man får köpa om man vill, men då ska det finnas kapital bakom.

– Vi har inte sagt nej till utveckling – vi har sagt nej till reservation. Vi säger ja till utveckling. Alla i kommunstyrelsen tycker att det är bra om det görs något i området.

– Han beskriver en situation och en verklighet som kommunstyrelsen inte har fattat beslut om.

Om han vill köpa tomterna i fråga, så har han den möjligheten?

– Ja, då får han göra en framställan – och då behöver han också visa vad han har för resurser bakom sig för att kunna genomföra det.

– Och jag kan ju inte själv svara på vad kommunstyrelsen kommer att svara. Kommunstyrelsen består av elva, fristående, ledamöter – som fattar beslut på demokratisk grund.

– Vi är valda av kommunens invånare – och vi gör inte det här för våra egna agendors skull. Vi tillvaratar invånarnas intressen. Det är vår uppgift, säger Stihna Johansson Evertsson.

Kommunen kommer alltså att sälja tomterna på egen hand samt via mäklare?

– Ja.

Försäljning av tomter i Allgunnen var aktuellt redan på 1990-talet, berättar Stihna Johansson Evertsson.

– Då föll det i fullmäktige, på grund av att det inte fanns tillräckligt med finansieringsmöjligheter. Jag var inte med på den tiden – men politikerna var måna om samma sak då som nu – att det ska finnas en stabil ekonomi bakom investeringarna i det här området.

– Det blir jättefel och väldigt tokigt om man ska angripa mig som person i den här enskilda frågan.

Ni gillar alltså tanken i grunden, om ett fritidshusområde i Allgunnen?

– Ja, fritidshusområde är det som vi ser allra mest positivt på.

– Vi ser positivt på att det blir fritidshus som man kanske bor permanent i på sikt. Särskilt nu, med tanke på coronapandemin. Vi ser att folk vill komma ut och ha nära till rekreation och vacker natur.

– Det är precis dessa värden som finns där. Det är det som vi ser mest positivt på. Vi hoppas kunna få ut lite av den här gröna vågen som tycks komma. Det ser vi jättepositivt på.

Hur många tomter rör det sig om i Allgunnen?

– Vi har sagt att det är omkring 15 tomter som ligger bäst till rent infrastrukturmässigt. Men sedan är det så att man sannolikt vill ha lite större tomter.

– Vi tror därför att dubbeltomter är det intressantaste. Så det kommer att vara fullt möjligt att köpa dubbeltomter.

”På nyheterna ser man inslag om tomter som säljs i Norrlands inland. Då bör det även finnas ett intresse för tomterna i Allgunnen”

STIHNA JOHANSSON EVERTSSON

Då blir det i praktiken sju-åtta tomter, totalt…

– Ja, om man säljer dubbeltomter blir det så. Men det kan bli aktuellt med både enkel- och dubbeltomter. Det viktiga är att det inte tar alltför lång tid. På nyheterna ser man inslag om tomter som säljs i Norrlands inland. Då bör det även finnas ett intresse för tomterna i Allgunnen, säger Stihna Johansson Evertsson.

Det är inte aktuellt med hotell i Allgunnen-området?

– Linnéuniversitetet har gjort en liten plan för hur man skulle kunna jobba med området. Det handlade om mindre hotell som passade in i landskapet. Det finns ett antal värden som vi vill att man tillvaratar när man bygger i området.

– Vi säger inte nej till någonting i nuläget. Vi uppmuntrar alla initiativ. Men om man vill något, så måste man köpa marken och kunna påvisa vilka investerare man har. Man kan inte bara säga att det rör sig om utländska män.

”Inte meningsfullt”

– Det räcker inte för kommunstyrelsen. Man måste kunna visa att det finns kapital bakom. Detta var också något som man krävde på 90-talet. Och det blev inget i de fallen. Det är således inte första gången i historien som det här händer. Vi vill inte ha ett område som bara ligger för fäfot och blockerar andra i väntan på något. Det har vi inget intresse av. Vi har skickat tillbaka bollen till honom. Att bli arg bara för att vi inte gör precis som han vill – det är inte meningsfullt.

Stihna Johansson Evertsson påpekar dock att hon inte tycker att det är fel att reagera.

– Men det är fel att anklaga enskilda personer och enskilda partier, när det handlar om ett enigt beslut.

– Man ska rikta sin kritik åt rätt håll. Sedan säger inte jag nej till en konstruktiv dialog. Men detta är inte något som jag och Centerpartiet har beslutat om själva – och det är inget som vi kan ändra på själva.

– Vi har inget bakgrundsmaterial över huvud taget på honom och hans investerare. Han har inte framställt en förfrågan om att köpa.

Han har alla möjligheter att köpa om han vill?

– Han får framföra ett önskemål och redovisa sina möjligheter.

– Jag har inte större inflytande än någon annan i kommunstyrelsen. Mitt inflytande är mindre än tio procent i och med att vi är elva ledamöter. Det är endast om det blir aktuellt med en utslagsröst som min röst betyder mer. Det var vi inte ens i närheten av i det aktuella ärendet. Att ändå lägga skulden på mig, ja, det är orimligt.

– Den enda fördelen jag har, det är att jag har möjligheten att lägga lite mer tid på att sätta mig in i ärendet. Men min röst väger inte tyngre så länge det inte är aktuellt med en utslagsröst. Först då är min röst extra betydelsefull. Jag tar gärna befogad kritik – men nu var det missriktat, säger Stihna Johansson Evertsson.

ARKIVFOTO

PETER A ROSÉN

Dela gärna artikeln: