Roland Lohr gen Stahl efter kommunens beslut: ”Mycket beklagligt”

Roland Lohr gen Stahl efter kommunens beslut: ”Mycket beklagligt”

2021-03-19 Av av Peter A RosénHÖGSBY KOMMUN

– Självklart känner vi en stor besvikelse över detta, säger Roland Lohr gen Stahl, i Berga, efter kommunstyrelsens beslut om att säga nej till markreservationer av kommunala tomter.

Frågan blev aktuell efter att Roland Lohr gen Stahl begärt att få reservera tomter i Allgunnen, där hans plan är att bygga fritidshus – för att därefter sälja dem vidare och skapa en fritidsby.

”En annan agenda”

– Vi försöker dra igång turismen och sätta Högsby kommun på kartan. Vi vill göra kommunen attraktivare. Men kommunen, med kommunalrådet (Stihna Johansson Evertsson (C), reds. anm.) i spetsen, avböjer vårt förslag och även tidigare förslag.

– Det är mycket beklagligt – men det är en annan agenda på gång från Centerpartiets sida, som gynnar andra än kommunens invånare. Något som vi känner igen sedan tidigare. I kommunen är allt möjligt, så länge det görs i den inre kretsen. Vad är det som ligger bakom? Det undrar vi. Hennes personliga agenda eller jantelagen? En förändringsplan för Högsby kommun lyser med sin frånvaro.

”Inget förtroende”

– Det allmänheten bör fråga sig är vad kommunledningen har åstadkommit under mandatperioden, utöver flyktingfrågan, underskott, skattehöjning och utflyttning ut ur kommunen. De stora investerarna söker sig nu till andra platser och andra kommuner. Jag känner inget förtroende för vår kommun. Det kan leda till att projektet Elsabo omvärderas och/eller får en annan inriktning. Med säkerhet kommer vi dock att välja vår egen väg vad gäller Elsabo Herrgård, dess utveckling och destination. Detta innefattar också att strandskyddet ska komma till, säger Roland Lohr gen Stahl.

ARKIVFOTO

PETER A ROSÉN

Dela gärna artikeln: