Viktig vaccinationsinformation från Region Kalmar län

Viktig vaccinationsinformation från Region Kalmar län

2021-02-17 0 av Peter A Rosén
LÄNET

”Nu kan de äldsta i länet boka tid för vaccination mot covid-19 i mars. Inom kort går vaccinationserbjudande ut till dem som har dialys eller är transplanterade”, skriver Region Kalmar län i ett pressmeddelande på onsdagen.

I veckan har de som är 80 år eller äldre fått hem ett brev med information om hur man bokar sin tid för vaccination.

Tiderna börjar nu fyllas på.

I takt med att vaccinleveranser bekräftas kommer fler tider att släppas, så den som ännu inte bokat en tid uppmanas prova igen om någon vecka.

De som är bosatta i länet men folkbokförda i ett annat län kan också vaccinera sig här, förutsatt att båda doserna tas här.

Notera att endast de som är 80 år eller äldre erbjuds att boka tid i det här läget, den som är yngre ombeds att vänta.

För dem som har genomgått benmärgs- eller annan organtransplantation eller har dialysbehandling kommer vaccinationen att erbjudas på ordinarie vårdmottagning på sjukhuset. Dessa kommer att kontaktas med mer information och för tidsbokning. 

Hushållskontakter till de ovannämnda grupperna kommer också att erbjudas vaccination. Information om var och när dessa kan vaccineras kommer att förmedlas genom personen som får dialysbehandling eller är benmärgs-/organtransplanterad.

FOTO

REGION KALMAR LÄN