”Vi gör väldigt mycket rätt”

”Vi gör väldigt mycket rätt”

2021-02-24 0 av Högsby-Nytt

LÄNET

”Ett strävsamt och målmedvetet arbete av alla Region Kalmar läns medarbetare ger resultat. Hälso- och sjukvården i Region Kalmar län ligger i absoluta toppen, jämfört med landets övriga regioner. Det visar SKR:s Hälso- och sjukvårdsbarometer. På flera avgörande punkter har invånarnas förtroende för Region Kalmar läns verksamhet ökat, från en redan hög nivå”, skriver Socialdemokraterna, Centerpartiet och Liberalerna i ett pressmeddelande på onsdagen.

”Hela 93 procent av de tillfrågade länsborna anser sig ha tillgång till den hälso- och sjukvård de behöver, en ökning med 5 procentenheter från förra året. Region Kalmar län ligger med det tvåa i landet. 86 procent av länsborna tycker att väntetiderna till hälsocentralerna är rimliga, en ökning med 9 procentenheter från förra året. Den siffran gör att Region Kalmar län ligger i absolut i topp bland landets samtliga regioner. Rikssnittet ligger på 70 procent.”

”I toppklass”

– Det här är ett kvitto på att Region Kalmar läns hälso- och sjukvård är i toppklass. Många års medvetet arbete med kvalitetsförbättringar och ständig utveckling, drivet av våra fantastiska medarbetare, bär frukt. Det här betyder inte att vi lutar oss tillbaka och är nöjda, det finns fortfarande mycket som kan bli bättre. Men det ger oss ett bevis på att vi är på rätt väg, säger Regionstyrelsens ordförande, Angelica Katsanidou (S).

”Länsborna rankar också länets sjukhusvård högt. 74 procent av invånarna menar att väntetiderna till besök och behandling på länets sjukhus är rimliga. Även i den frågan ligger Region Kalmar län högst i riket med marginal. Rikssnittet ligger på 56 procent. Samtidigt har 83 procent av länsborna ett högt förtroende för sjukhusen i regionen, en ökning med 8 procentenheter.”

”Stora förändringar”

– Region Kalmar län levererar sjukhusvård i Sverigetopp och det ger utslag i länsbornas förtroende, det kan vi konstatera. Man ska komma ihåg att den här mätningen är gjord under ett år med pandemi och stora förändringar för att möta covid-19, vilket ytterligare förstärker vikten av det här resultatet, säger Christer Jonsson (C), Regionstyrelsens vice ordförande.

”Länsbornas totala förtroende för hälso- och sjukvården i Region Kalmar län landar på 80 procent, vilket även det placerar regionen högst upp i tabellen. Ökningen i den frågan ligger på hela 11 procentenheter från året innan. Enkäten ställer också frågan om hur länsborna tycker att Region Kalmar läns hälso- och sjukvård har hanterats under coronapandemin. 78 procent av de tillfrågade säger sig ha förtroende för hanteringen av pandemin, rikssnittet ligger där på 73 procent.”

”Riktigt bra siffror”

– Det här är riktigt bra siffror och min tolkning är att vi gör väldigt mycket rätt i Region Kalmar län. Det finns fortfarande mål kvar att uppfylla och det gäller nu att lägga i ytterligare en växel – både för att öka och behålla det förtroende som länsborna ger hälso- och sjukvården i Region Kalmar län, säger Johanna Wyckman (L), (bilden), regionråd med ansvar för hälso- och sjukvård.

”När det gäller länsbornas inställning till att använda sig av digitala tjänster för att boka besök, läsa sin journal eller förnya recept via 1177 går Region Kalmar län framåt. 77 procent är positiva till e-tjänsterna och 41 procent ställer sig positiva till vård, konsultation och behandling med hjälp av digital teknik. 56 procent av de svarande ställer sig positiva till möjligheter att kunna vårdas i hemmet, med hjälp av hembesök av vårdpersonal och stöd av digital teknik. I samtliga de tre frågorna ligger Region Kalmar län strax under rikssnittet, men ökar stadigt”, skriver partierna.

”Rätt håll”

– Det finns arbete kvar att göra här och ökningarna vi ser visar att det arbetet går åt rätt håll. Det här är avgörande frågor för framtidens hälso- och sjukvård och vi har fantastiska medarbetare som driver den här utvecklingen, säger Angelica Katsanidou (S).

GRAFIK

REGION KALMAR LÄN