Val 2022 – Fyll i vår läsarenkät

Val 2022 – Fyll i vår läsarenkät

2021-09-19 Av av Högsby-NyttHÖGSBY KOMMUN

Söndagen den 11 september 2022 är det allmänna val till riksdagen, kommun- och regionfullmäktige för mandatperioden 2022-2026 enligt Valmyndigheten. Inför valet 2022 kommer vi att lägga extra fokus på läsarnas viktigaste frågor.

Vi genomför nu en enkätundersökning bland våra läsare i Högsby kommun för att ge våra läsare chansen att sätta fokus på de frågor som de anser är viktigast i valet 2022.

Resultat från valet 2018

FAKTA / Allmänna val i Sverige

I regeringsformen, som är en del av grundlagen, står det att all offentlig makt utgår från folket och att folkstyrelsen bygger på fri åsiktsbildning och på allmän och lika rösträtt. Grundlagen säger också att folkstyrelsen genomförs genom ett representativt statsskick. Det betyder att folket väljer någon som representerar dem när viktiga beslut ska fattas, till exempel i riksdagen eller i kommunfullmäktige.

FAKTA / Valsystemets grunder

Valsystemet i Sverige grundar sig på allmän och lika rösträtt och att valen ska vara fria, hemliga och direkta.

  • Allmän rösträtt. Rösträtten beror endast på sådana krav som folk i allmänhet kan uppfylla, det vill säga ålder, medborgarskap och bostadsort.
  • Lika rösträtt. Alla väljare har lika rätt att påverka valresultatet, det vill säga en röst per person.
  • Fria val. Ingen annan får bestämma vad väljaren ska rösta på.
  • Hemliga val. Väljaren är inte tvungen att visa eller tala om hur hen röstat.
  • Direkta val. Väljarna utser direkt de som sitter i till exempel riksdagen eller kommunfullmäktige ­– de är direktvalda av folket

Foto: Sveriges Riksdag

Dela gärna artikeln: