Tidningsutgivarna vill se en digital reform av det statliga press- och mediestödet

2021-04-13 0 av Annicka Gunnarsson

SVERIGE

Tidningsutgivarna (TU) presenterar flera konkreta förslag om hur statens press- och mediestöd om totalt 932 miljoner kronor kan användas effektivare. Bland annat vill TU ersätta driftstödet med ett kvalificerat momsundantag för nyhetsmedier.

”Vi vill se en utveckling mot mer indirekta stöd som är teknik- och affärsmodellsneutrala”, säger Victoria Svanberg styrelseordförande för TU i ett pressmeddelande.

Tidningsutgivarna vill se en digital reform

TU har under den senaste tiden genomlyst de befintliga allmänna stöden för nyhetsmedier och sammanfattar här nedan hur staten bättre kan bidra till den digitala transformation som TU:s medlemsföretag är mitt i.

”Ett nytt mediestöd bör vara teknikneutralt och transformativt, stöttandes utvecklingen mot än mer digital nyhetskonsumtion” skriver TU i en debattartikel på DN Debatt.

I ett pressmeddelande framför TU följande förslag på förändringar:

  • Avveckla driftsstödet som funnits sedan 1971 och nu utgör cirka 650 miljoner kronor av det totala allmänna stödet. Driftsstödet bör fasas ut med en övergångslösning under en begränsad tid. Tills vidare bör då distributionsstöd finns kvar för att säkerställa utgivning av printprodukter.
  • Inför ett kvalificerat momsundantag, vilket skulle premiera innehålls- och affärsutveckling. Undantag för beskattning, men med avdragsrätt, gällde tidigare för tidningar men togs bort 1995; undantaget i EU:s momsdirektiv kvarstår dock och kan därför användas och skatteintäktsbortfallet för staten skulle bli cirka 500 miljoner kronor.
  • Reducera arbetsgivaravgiften för journalister. Ett sådant indirekt stöd, kanske tillfälligt, skulle riktas just mot själva demokratiuppdraget: nämligen publicistiken Utveckla redaktionsstödet som infördes i fjol så att det omfattar såväl dagstidningar som nyhetsförmedlande tidskrifter, men rensa det från tröskeleffekter som skapar negativa incitament för ökade kostnader.
  • Behåll vita fläckar-stödet för lokal journalistik, men gör det mer förutsebart och långsiktigt.

”TU anser också att stöd ska vara rättighetsbaserade och inte kopplas till det oberoende självreglerande medieetiska systemet”, säger Victoria Svanberg styrelseordförande för TU.

FAKTA / Tidningsutgivarna

Tidningsutgivarna bildades 1898 och är idag Sveriges största branschorganisation för medier. Bland de 129 medlemsföretagen finns nyhetsbyråer, tidskrifter, gratistidningar och dagstidningar.

Oskarshamns-Nytt ekonomisk förening är medlem i TU.

Foto: Freepik