Sverigedemokraterna: ”Ohållbart”

Sverigedemokraterna: ”Ohållbart”

2021-01-22 0 av Peter A Rosén
LÄNET

Sverigedemokraterna har väckt ett ärende till regionstyrelsen, där man vill att det tas fram en långsiktig plan för att komma till rätta med de stora ekonomiska underskotten i förvaltningarna.

När regionens revisorer presenterade sin revisionsberättelse för 2019 var kritiken inte nådig. De hotade med att avstyrka ansvarsfrihet för regionstyrelsen om inte väsentliga ekonomiska förbättringar sker under de kommande åren.

”Årsredovisningen för 2020 presenteras i mars men prognosen pekar tydligt på fortsatt stora underskott. Ändå har vi inte sett någon direkt åtgärdsplan”, säger Martin Kirchberg, oppositionsråd för Sverigedemokraterna.

Det hela har sin grund i att en del förvaltningar, där regionens olika verksamheter bedrivs, i många år inte har klarat att hålla sina budgetar. Vid årets slut har regionens resultat på sista raden istället räddats av värdeökningar på börsen. När värdet ökar på de aktier som regionen förvaltar i sitt pensionskapital får det nämligen tillgodoräknas som ”intäkt”.

”Gjort det enkelt för sig”

”Majoriteten har länge kunnat dölja de ekonomiska problemen med hjälp av detta bokföringstekniska trick. Även om det är så lagen är skriven så är det såklart ohållbart långsiktigt. Regionen dräneras på kapital”, säger Martin Kirchberg.

SD vill att regionstyrelsen ger regiondirektören i uppdrag att ta fram en långsiktig handlingsplan för att ekonomin ska komma i balans, och att uppföljning görs vid varje sammanträde.

”I majoritetens regionplan har man gjort det enkelt för sig, man har bara lagt ett brett besparingskrav på 1 procent. Men det duger inte för att lösa strukturella problem. Då behövs en mer genomtänkt plan”, säger Martin Kirchberg.

GRAFIK

SVERIGEDEMOKRATERNA