Sverigedemokraterna: ”Extra lömska”

Sverigedemokraterna: ”Extra lömska”

2021-02-19 0 av Högsby-Nytt
LÄNET

Sverigedemokraterna i Region Kalmar län frågar nu i en interpellation hälso- och sjukvårdsberedningens ordförande Christer Jonsson (C) vad han gör för att de många som blivit långtidssjuka av covid-19 ska få rätt vård och rehabilitering.

SD ställde tidigare i år i regionens krisledningsnämnd frågor om rehabiliteringen av covid-19-sjuka.

– Den information vi fick då lämnade dock lika många frågor som svar, säger Sverigedemokraternas oppositionsråd i regionen, Martin Kirchberg.

”Stora luckor”

– Man vet i dagsläget inte hur många som är långtidssjuka. Det finns fortfarande hos sjukvården stora luckor i kunskapen om covid-19, även om man hela tiden lär sig mer.

SD vill därför nu ha svar på en rad frågor.

Partiet vill veta vad som görs för att följa upp alla som har eller har haft covid-19.

Man vill också veta vad som görs för att nå länets invånare med uppdaterad information om vilken rehabilitering som finns att tillgå och när man bör söka läkare om man inte blivit frisk.

”Många känner en oro”

– Många känner en oro över att man inte blir återställd eller att det tar väldigt lång tid, säger Claus Zaar, SD:s ledamot i hälso- och sjukvårdsberedningen.

– Det finns också de som arbetar på, trots att man har ihållande symtom. Sjukvården måste nå fram till alla som går med långtidssymtom efter covid-19. Det är också viktigt för den enskildes trygghet att veta att sjukvården hela tiden finns till hands.

SD framhåller också riskerna med att enskilda drar sig för att söka för långtidsbesvär efter covid-19, antingen av okunskap eller för att man inte vill vara till besvär. Därför ser man det som viktigt att Region Kalmar län nu kartlägger problemets vidd och aktivt följer upp alla som haft konstaterad covid-19.

”Olika typer av symtom”

– Långtidssymtomen efter covid-19 är extra lömska just för att det handlar om så många olika typer av symtom, säger Bo Karlsson, ledamot i regionstyrelsen.

– Det kan märkas under lång tid på andningen, det kan vara att man blir trött eller har minnesluckor eller att man tappar luktsinnet. Men det kan också vara fråga om stora pulsvariationer, mikroproppar i hjärnan eller lungorna, njurpåverkan eller hjärtmuskelinflammation, för att ta några exempel. Sjukvården är redan hårt belastad, men tar vi inte tag i detta med full kraft nu, blir följdverkningarna ännu värre sedan.

Sverigedemokraterna framhåller också att man i krisledningsnämnden fått informationen att samordningen är dålig nationellt när det gäller rehabilitering av covid-19-sjuka.

Partiet ställer därför i sin interpellation också frågan hur regionens samordning med Sydöstra sjukvårdsregionen och med riket i övrigt ser ut, liksom hur samarbetet mellan regionen och länets kommuner fungerar då det gäller eftervård och rehabilitering av covid-19-sjuka.

ARKIVFOTO

FREEPIK