Så stor andel av eleverna i Högsby kommun har ett annat modersmål än svenska

Så stor andel av eleverna i Högsby kommun har ett annat modersmål än svenska

2021-03-01 0 av Peter A Rosén

HÖGSBY

84 procent av gymnasieeleverna i Högsby kommun har ett annat modersmål än svenska.

42 procent av eleverna i grundskolan i kommunen har ett annat modersmål än svenska.

Siffrorna är hämtade från januari i år och de redovisades under måndagskvällens digitala fullmäktigemöte, då man hade ett speciellt utbildningsutskottstema.

På gymnasiet finns det många modersmål – arabiska och persiska är de största språken, sedan kommer svenska.

Modersmålen är många även inom grundskolan, där svenska och arabiska är de största språken.

Inverkar positivt

Högsby kommun erbjuder studiehandledning på de största språken och modersmålsundervisning om det finns fler än fem elever som önskar det när det gäller det aktuella språket.

Finska är ett specialfall – där räcker det med att en elev önskar det för att kommunen ska erbjuda det, vilket man också gör.

Totalt sett inverkar modersmålsundervisningen i Högsby kommun positivt på undervisningen i övrigt.

En hel del asylsökande elever försvinner från skolorna i kommunen framöver, efter ett beslut från Migrationsverket, vilket följaktligen leder till att de berörda orterna tappar elever under de närmaste åren.

Jämförs med Rinkeby

Under genomgången konstaterade man också att Högsby kommun, rent socioekonomiskt, jämförs med platser som Rinkeby, Rosengård och Bergsjön.

Men faktum är ändå att Högsby är näst bäst i länet när det kommer till hur man arbetar utifrån sina förutsättningar. Bara Kalmar kommun är bättre. Det är Lärarförbundet som står bakom den rankingen.

ARKIVFOTO

FREEPIK