Regeringen: Straffen för allvarligare knivbrott bör skärpas

Regeringen: Straffen för allvarligare knivbrott bör skärpas

2021-05-17 0 av Annicka Gunnarsson

SVERIGE

Regeringen har idag, den 17 maj, remitterat en promemoria med förslag som innebär skärpta straff för allvarligare knivbrott. Det framgår av ett pressmeddelande från inrikesminister Mikael Dambergs pressekreterare på Justitiedepartementet.

Straffen för brott mot knivlagen har inte ändrats på tjugo år. Under den tiden har det skett förändringar i samhället som motiverar en strängare syn på allvarligare knivbrott. Tidigare studier visar att kniv är det vapen som oftast används vid personrån och vid dödligt våld.

– ”Regeringen har sedan tidigare skärpt straffen på vapenområdet, vilket gett god effekt i brottsbekämpningen. Vi har även skärpt straffen för ett stort antal brott där kniv kan användas, bland annat mord, grov misshandel, grovt olaga hot, grov utpressning och grovt rån. Nu går vi fram med ett nästa steg och remitterar i dag förslag om skärpta straff för allvarligare knivbrott”, säger inrikesminister Mikael Damberg.

Straffskalan ska skärpas

I promemorian föreslås att maximistraffet för knivbrott av normalgraden ska skärpas till fängelse i ett år och att straffskalan för grovt brott ska skärpas till fängelse i lägst sex månader och högst två år.

Vidare lämnas förslag som innebär att fler knivbrott än tidigare ska bedömas som grova. Det kan exempelvis handla om knivinnehav i en kriminell miljö, på en nattklubb, på en skola eller på en brottsutsatt plats, exempelvis ett torg där det finns problem med brottslighet. Det kan också handla om innehav av ett så kallat gatustridsvapen eller innehav av kniv i våldsanvändnings- eller självförsvarssyfte.

De knivinnehav som är straffria i dag påverkas inte av förslagen.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2022.

Foto: Regeringen