Peter Wretlund (S): ”Jag undrar då vilka linjer de vill lägga ned?”

Peter Wretlund (S): ”Jag undrar då vilka linjer de vill lägga ned?”

2021-11-25 Av av Högsby-NyttLÄNET

”Under dagens sammanträde i kollektivtrafiknämnden presenterades kollektivtrafikens ekonomiska situation och prognos för framtiden”, skriver Socialdemokraterna i ett pressmeddelande.

”Det krävs nu en rejäl återstart för att komma tillbaka till den tidigare positiva resandeutvecklingen. Inte minst för miljön är det viktigt att tidigare resenärer hittar tillbaka till kollektivtrafiken samtidigt som nya resenärer börjar nyttja den. Det är också avgörande för att kunna behålla och utveckla det trafikutbud som vi idag har. För att uppnå detta behöver vi satsa på smarta lösningar med snabbussar längs E22:an, samåkningsparkeringar och utvecklad pendeltågstrafik. Det kräver också innovativa samarbetsformer med företag och evenemang för att erbjuda smidiga resealternativ”, skriver Socialdemokraterna.

– Vi lägger grunden för en fortsatt robust kollektivtrafik i hela länet. Vi vill att kopplingen Kalmar-Linköping och Västervik-Linköping ska stärkas och satsar 5 miljoner kronor på att stimulera KLT:s återstart, säger kollektivtrafiknämndens ordförande Peter Wretlund (S).

Peter Wretlund (S), regionråd. Foto: Peter A Rosén

– Oppositionens företrädare ställde sig idag starkt kritiska till kollektivtrafikens ekonomi. Deras egna budgetförslag som lyckligtvis inte gick igenom på det nyss hållna fullmäktigemötet innehöll många miljoner i ofinansierade chansningar kring kollektivtrafiken. Vi ska i stället se till att ta ansvar i nuläget. Att pandemin har varit mycket svår kan vi alla hålla med om. Det viktiga i nuläget är dock att behålla och utveckla trafikutbudet. Oppositionen verkar närmas vilja avveckla. Jag undrar då vilka linjer de vill lägga ned?

Foto: Region Kalmar län (översta bilden)

Dela gärna artikeln: