Partistyrelseledamoten Mattias Bäckström Johansson (SD) ser ut att bli omvald

Partistyrelseledamoten Mattias Bäckström Johansson (SD) ser ut att bli omvald

2021-11-23 Av av Högsby-NyttLÄNET

”Ombud för Sverigedemokraterna i länet samlades på tisdagen inför partiets högsta beslutande organ, landsdagarna, som hålls i Karlstad 25-28 november. Utöver överläggningar om förslaget till partistyrelse förberedde ombuden även motionsdebatter och yrkanden”, skriver SD i ett pressmeddelande.

”Under landsdagarna ska en ny partistyrelse väljas och en stor mängd motioner, ett antal inriktningsprogram och stadgeförslag ska debatteras och beslutas. Det kommer även fattas beslut om ett förhandlingsmandat för Sverigedemokraternas inflytande i regeringsställning.”

Länets ombud har sammanlagt skrivit 18 motioner till landsdagarna, i allt från finansfrågor till familjepolitik.

En annan motion som har blivit bifallen av partistyrelsen handlar om förbättrad mammografi.

”Förutom motioner finns även förslag till personval där företrädare från Kalmar län är nominerade till uppdrag i styrelsen, revisionen och valberedningen. Till partistyrelsen föreslås omval för Mattias Bäckström Johansson, Oskarshamn. Martin Kirchberg, Torsås, är föreslagen till omval som en av partiets två revisorer och Janita Kirchberg, Torsås, är föreslagen för omval till partiets valberedning”, skriver SD.

Kalmar län har sex ombud och tre suppleanter, vilka valdes på distriktsstämman i våras.

Ordinarie ombud är Martin Kirchberg, Torsås; Dan Larsen, Västervik; Linda Kotanen Hallbeck, Kalmar; Leif Axelsson, Oskarshamn; Johnny Svedin, Kalmar och Anni Juhl Nielsen, Mönsterås.

Suppleanter är: 1. Janita Kirchberg, Torsås, 2. Johan Karlsson, Emmaboda, 3. Jonathan Sager, Kalmar.

Från vänster: Jonathan Sager, Linda Kotanen Hallbeck, Martin Kirchberg, Janita Kirchberg, Anni Juhl Nielsen och Johnny Svedin. Foto: Sverigedemokraterna

Dela gärna artikeln: