”Onekligen en märklig vändning i detta som skulle vara den stora vändningen i Högsby kommun”

”Onekligen en märklig vändning i detta som skulle vara den stora vändningen i Högsby kommun”

2021-03-12 0 av Peter A Rosén

ALLGUNNEN

Politikerna i kommunledningsutskottet i Högsby kommun säger nej till en markreservation för att skapa en stugby, med servicebutik, i Allgunnen.

Kommunalrådet Stihna Johansson Evertsson (C) säger till vår tidning att kommunen vill låta alla, som vill, få chansen att köpa en tomt.

Roland Lohr gen Stahl, i Berga, är initiativtagaren bakom planerna på en stugby.

– Onekligen en märklig vändning i detta som skulle vara den stora vändningen i Högsby, säger han.

”Vet egentligen inte skillnaden – här finns en köpare som köper alla 15 tomter och bjuder ut dessa nyckelfärdigt till köpare på marknaden i Sverige, och utomlands, utan begränsningar. En mäklare fyller ingen funktion, mer än att även den ska ha betalt”

ROLAND LOHR GEN STAHL

– Vet egentligen inte skillnaden – här finns en köpare som köper alla 15 tomter och bjuder ut dessa nyckelfärdigt till köpare på marknaden i Sverige, och utomlands, utan begränsningar. En mäklare fyller ingen funktion, mer än att även den ska ha betalt. Sedan 1990 har de inte sålt en enda tomt eller byggt ett enda hus och vad skulle göra skillnad nu –med en mäklare? Vem skulle göra allt annat och fullfölja det?

Han fortsätter:

– Vi skulle skapa boenden och möjlighet till handel inom närområdet för de boende, därav planbesked. Vi erbjöd oss att planera området på egen bekostnad för att ansöka om detaljplan på egen bekostnad – därefter ett köp och innan dess en markreservation.

”Egen agenda”

– Vi erbjöd oss att renovera skidanläggningen, bygga ett nytt hotell, bygga ytterligare cirka 200–300 fritidshus, skapa aktiviteter både utomhus och inomhus, med mera – för att göra detta till ett nytt varumärke i Högsby, som skulle gynna kommunen, näringslivet och medborgarna. En investering långt över 100 miljoner, som skulle skapa många nya arbetstillfällen. Bakom detta stod investerare, bank, finansiärer, fondbolag, husföretag, med flera, men kommunpolitiker har något annat i tanken.  Inte kommunen, inte medborgarna – utan en egen agenda. De tjänar på att det är som det alltid har varit. Ingen kommunal anda – utan en anda för den lilla klanen som finns i kommunen.

”Förtroendevalda har ett ansvar gentemot uppdragsgivare och medborgare, att medvetet göra det till det sämre för kommunen och medborgarna är inte till gagn för oss boende”

ROLAND LOHR GEN STAHL

– Förtroendevalda har ett ansvar gentemot uppdragsgivare och medborgare, att medvetet göra det till det sämre för kommunen och medborgarna är inte till gagn för oss boende, säger Roland Lohr gen Stahl.

Han och en grupp med finansiärer ville göra en markreservation och därmed få ensamrätt på köpet av 15 avstyckade tomter i det aktuella området.

De ville också ha en ändring av planen gällande en fastighet där det var tänkt att servicebutiken skulle ligga.

Roland Lohr gen Stahl och gruppen med finansiärer är dessutom intresserade av att köpa fler tomter i området.

De vill bygga nyckelfärdiga hus på tomterna i fråga, för att sedan sälja dem vidare till personer i Nederländerna, Tyskland, Belgien och andra länder.

Eniga politiker

Man ville köpa sammanlagt 240 tomter när kommunens plan och uppstyckning var klar.

Men politikerna i kommunledningsutskottet var eniga när frågan behandlades i tisdags.

De vill inte att en enskild person, eller ett enskilt företag, ska få göra någon markreservation.

Stihna Johansson Evertsson berättar att man i stället väljer att gå ut och saluför kommunens tillgängliga tomter via mäklare.

Politikerna ser positivt på alla initiativ och förslag på satsningar, men man anser att det är viktigt att alla får en chans att köpa tomterna.

Hur går Roland Lohr gen Stahl vidare?

– Vi går vidare och bearbetar projektet som det var tänkt. Det är något som Högsby behöver. Är medveten om att det är politik emellan, samt att Kalmar styr, svarar han.