Oklar framtid för småskolorna i Högsby kommun

Oklar framtid för småskolorna i Högsby kommun

2021-03-05 0 av Peter A Rosén

https://kristdalakanot.se/

HÖGSBY KOMMUN

Får skolorna i småorterna i Högsby kommun vara kvar i framtiden?

Det är oklart.

Frågan utreds.

Vår tidning pratar med utbildningsutskottets ordförande Heléne Danielsson (KD) på fredagen.

Hon berättar att de styrande partierna i kommunen – Centerpartiet, Moderaterna och Kristdemokraterna – vill mejsla fram en skolorganisation som är hållbar över en längre tid.

”Finns en gräns”

– Vi kan inte ha en skolorganisation som är sårbar. Det viktigaste för oss är att vi har kvalitet i undervisningen. Och vi har kvalitet i undervisningen idag – men det finns en gräns för vad pedagogerna klarar av, säger hon.

– Vi vill ha kontinuitet och lärare som stannar kvar under en längre tid. Arbetsmiljön är viktig. Alla pedagoger vill inte ha tjänster där man har flera årskurser i en klass, som en 1-2-3:a. Det kräver enormt mycket.

Kan det bli aktuellt att lägga ned en av de mindre skolorna och behålla de andra?

– Jag tänker inte spekulera kring det, svarar Heléne Danielsson.

Men ni kan inte utesluta att det blir aktuellt att lägga ned en eller flera skolor framöver?

– I dessa tider går det inte att utesluta någonting.

När kan ett beslut tas om den nya skolorganisationen? Blir det i år?

– Nej, inte i år. Vi ska gå igenom det här grundligt och ordentligt. Vi kommer att titta på olika scenarier.

Heléne Danielsson konstaterar att Skolverket och SKR – Sveriges kommuner och regioner – anser att en skola ska betecknas som liten om elevantalet ligger kring 100.

– 100 elever har vi knappt någonstans, säger hon.

– Men vi har valt att lägga resurserna i ytterområdena. Det är dock inte hållbart om elevantalet fortsätter att minska.

Slår hårt mot Fågelfors

Kommunens skolor tappar många elever på grund av Migrationsverkets flyttbeslut, vilket vi har skrivit om tidigare.

Ett beslut som slår hårdast mot skolan i Fågelfors, där hälften av eleverna försvinner.

Problemet blir tydligt när man tittar på hur det kommer att se ut i förskoleklassen i Fågelfors till hösten.

Som det ser ut i dagsläget kommer den klassen att bestå av ett enda barn.

– Reglerna är tydliga – förskoleklasserna, eller nollorna som vi kallar dem, måste bestå av en grupp med elever. Och en elev är inte en grupp. En dialog förs med vårdnadshavaren om hur vi kan lösa detta på bästa sätt.

Får eleven gå i Högsby i stället?

– Ja, eller i Fagerhult.

På skolan i Fågelfors finns årskurserna 0–6 – och det ser likadant ut i Fagerhult och Ruda.

Berga har årskurser mellan 0 och 3 (elever i årskurserna 4–6 går i Högsby).

I Högsby finns årskurserna 0–9 samt gymnasium.

För sex-sju år sedan satt de styrande politikerna i kommunen och utredde den framtida skolorganisationen.

Men kort därpå kom den stora migrationsströmmen – skolorna blev välfyllda och politikerna lade utredningsmaterialet åt sidan.

”Ingen ny diskussion”

– Det är således ingen ny diskussion – men nu måste vi ta tag i den igen, säger Heléne Danielsson.

Minuset för utbildningsutskottet landade på knappt 2,5 miljoner kronor under 2020.

Ett ganska bra resultat, med tanke på prognoserna som pekade mot 14 minusmiljoner inledningsvis och på 7 minusmiljoner lite längre fram.

Men minuset på knappt 2,5 miljoner kronor ska hämtas hem på något sätt, konstaterar Heléne Danielsson.

Högsby kommun är helt beroende av statsbidrag – pengarna räcker helt enkelt inte till. Skattegrunden är inte tillräckligt stor.

ARKIVFOTO

FREEPIK