MP: Trafikverkets järnvägsinvesteringar i Kalmar län är otillräckliga

MP: Trafikverkets järnvägsinvesteringar i Kalmar län är otillräckliga

2021-12-07 Av av Högsby-Nytt 

DEBATTARTIKEL

Trafikverkets järnvägsinvesteringar i Kalmar län är otillräckliga.

I en tid där en högre andel resor behöver ske via tåg så behöver Kalmar län ett robust järnvägsnät.

Våra järnvägsbanor har stora upprustningsbehov som inte tillgodoses i förslaget.

”Nödvändigt”

Det kommer leda till en ökad risk för förseningar, tillfälliga hastighetsnedsättningar och inställda avgångar.

Miljöpartiet är glada att det nya signalsystemet ERMTS ska installeras på Tjust- och Stångådalsbanorna, även om vi ser en risk för förseningar av investeringarna.

Detta är nödvändigt för fortsatt tågtrafik för orter som Högsby, Hultsfred, Vimmerby, Gamleby och Västervik.

”Tjust- och Stångådalsbanorna behöver större investeringar än enbart i signalsystemet”

MAX TROENDLÉ (MP)

Tjust- och Stångådalsbanorna behöver större investeringar än enbart i signalsystemet.

Elektrifiering av åtminstone delar av banorna är nödvändig för att minskade klimatutsläpp, och det finns utarbetade förslag för hur kostnaden skulle delas mellan kommuner, regioner och stat.

Trafikverket beskriver i planen själva att det är en brist att pengar för banornas behov saknas och uppmärksammar regeringen på detta.

”Omfattande trafikstörningar”

Miljöpartiet saknar också satsningar på Kust till kust-banan mellan Kalmar och Göteborg, och vill se utbyggnad av dubbelspår mellan Kalmar och Alvesta.

Idag sker omfattande trafikstörningar när tåg behöver invänta möten vid förseningar.

Miljöpartiet kritiserar övriga partier i regionen för att inte tillräckligt hårt prioritera satsningarna på järnväg.

Påverkansarbetet för satsningar på Tjust- och Stångådalsbanorna har försvagats när länsunionen (S, C, L) och oppositionen i stället fokuserat på investeringar till E22 och biltrafiken.

”Infrastrukturen i Kalmar län har sedan länge varit lågt prioriterad”

Investeringar i vägnätet i länet behöver ske, men ska fokusera på säkerhet och nollvisionen om dödsfall och skador i trafiken, inte till kapacitetsökning och ökad biltrafik.

Miljöpartiet uppmärksammar att planförslaget innehåller en särskild pott till cykelåtgärder längs statliga vägar.

Vi tycker Trafikverket gör rätt som vill fokusera på åtgärder för barns resor till och från skola, fritidsaktiviteter, pendling till arbete och studier och närservice.

Infrastrukturen i Kalmar län har sedan länge varit lågt prioriterad. Det måste förändras för att länets invånare och företag ska få sina transportbehov tillgodosedda. Förslaget till nationell plan 2022-2033 bryter dessvärre inte denna negativa trend.

”Klimatsmart”

Det är inte nog med att Kalmar län varit nedprioriterade väldigt länge, vi får i förslaget fortfarande inte ens vår andel av pengarna om man räknar på totalen och ser till varje läns andel av befolkningen. Kalmar län behöver ett rejält lyft i infrastrukturen. Regeringen har en stor infrastrukturskuld till oss i sydöstra Småland.

Politikerna i länet måste också sluta spreta i prioriteringen bland önskemålen. Vi måste i första hand få tågen att fungera och minska risken för krock med vilt och andra olyckor. Vi måste ha en fungerande kollektivtrafik som del i omställningen så fler kan börja välja en klimatsmart och pålitlig kollektivtrafik. Och de som måste åka bil måste kunna göra det på ett säkert sätt.

Max Troendlé (MP)

Grafik: Miljöpartiet

Dela gärna artikeln: