Martin Kirchberg (SD): ”Duger inte”

Martin Kirchberg (SD): ”Duger inte”

2021-05-12 0 av Högsby-Nytt

LÄNET

Regionstyrelsen behandlade idag det ärende som Sverigedemokraterna väckte i början av året, där partiet ville att man ska ta fram en långsiktig underskottsplan.

”Det är framför allt hälso- och sjukvårdsförvaltningen som i många år inte har klarat att hålla sin budget utan i stället gått med mångmiljonunderskott. SD:s förslag var att det ska tas fram en långsiktig handlingsplan för att ekonomin ska komma i balans, och att uppföljning görs vid varje sammanträde med regionstyrelsen”, skriver partiet i ett pressmeddelande.

– Vårt förslag avslogs. Majoriteten verkar inte tycka att den åtgärdsplan som vi efterlyst behövs, trots att den senaste prognosen för 2021 visar på lika stort underskott som det blev 2020, säger Martin Kirchberg, oppositionsråd för Sverigedemokraterna.

”Ärendet väcktes med anledning av att regionens revisorer i sin revisionsberättelse för 2019 hotade med att framöver avstyrka ansvarsfrihet för regionstyrelsen om inte väsentliga ekonomiska förbättringar sker under de kommande åren.”

– Det breda besparingskrav som majoriteten lagt duger inte för att lösa strukturella problem. Då behövs en mer genomtänkt plan, och det blir väldigt tydligt nu när prognosen visar på oförändrat stort underskott, säger Martin Kirchberg.