Malin Sjölander (M) sågar regeringen: ”Saktfärdig”

Malin Sjölander (M) sågar regeringen: ”Saktfärdig”

2021-01-14 0 av Peter A Rosén
LÄNET

”Allmänheten har under det senaste dygnet kunnat ta del av att de planerade vaccinationerna med Modernas covid-19-vaccin riskerar att stoppas i Region Dalarna och Västra Götaland. Anledningen är att potentiella skador eller biverkningar inte omfattas av läkemedelsförsäkringen”, skriver Moderaterna i länet i ett pressmeddelande på torsdagen.

”Regeringen har vetat om att det inte funnits försäkring ända sedan Modernas vaccin blev aktuellt för Sverige. Man har i olika sammanhang lovat att ta fram en lag för att lösa detta, men inte lyckats få fram den i tid till att vaccinet är på plats.”

”Regeringens ansvar”

”Socialminister Lena Hallengren har ”lovat” att lösa frågan på flera presskonferenser – senast igår, men inga beslut har tagits och inget lagförslag finns ännu klart.”

”Än så länge är det en ickefråga. Vaccinet finns inte på plats än, och jag förutsätter att regeringen nu tar sitt ansvar och löser försäkringsfrågan. Regionerna har inte behövt ta ansvar för försäkringsfrågor tidigare, det är och förblir regeringens ansvar. Det borde finnas samma skydd som för andra mediciner. Det här är än så länge en fråga för regeringen att lösa, och där har man varit saktfärdig”, säger Malin Sjölander vice ordförande i regionstyrelsen.

”Måste bli rätt”

”Det besked jag fått idag, som innebär att Kammarkollegiet efter ett regeringsbeslut faktiskt fått ett uppdrag att lösa försäkringsfrågan, är att vi i Moderaterna kommer att låta oss nöja med ett sådant beslut. Det är skillnad på när det faktiskt finns ett regeringsbeslut, mot som tidigare bara ett muntligt besked från en minister. Men regeringen borde ha kunnat lösa den här frågan tidigare”, fortsätter Malin Sjölander

”Självklart tycker vi att hanteringen av covid-19 och vaccineringen mot denna sjukdom ska gå snabbt och smidigt, men vi kommer aldrig att kompromissa bort skyddet för patienterna. Här måste det bli rätt från början”, säger Malin Sjölander.

GRAFIK

MODERATERNA