”Majoriteten talar nedsättande om att göra Excel-ark”

”Majoriteten talar nedsättande om att göra Excel-ark”

2021-02-10 0 av Peter A Rosén
LÄNET

”Region Kalmar län redovisar ett stort ekonomiskt överskott för 2020. I bokslutsrapporten som presenterades vid regionstyrelsens möte den 10 februari framgår att överskottet uppgick till 359 miljoner kronor, 157 miljoner kronor bättre än budget. Men resultatet påverkas av att verksamhet har ställts in”, skriver Moderaterna och Kristdemokraterna i länet i ett pressmeddelande på onsdagen.

– Vi i M-KD-alliansen har kallats olyckskorpar för att vi har varnat för ekonomiska utmaningar. Samtidigt som vi gläds åt det goda resultatet, vill vi dock ställa frågan hur mycket av det som helt enkelt utgörs av att länsinvånare inte har fått den vård de behöver. Vi måste rusta oss för en vårdskuld som ska hanteras under lång tid framöver, säger Malin Sjölander, regionråd (M). 

”Vårdskuld”

– Vi kan konstatera att andra regioner är öppna med att 2020 års resultat påverkas av all inställd vård. Vi har också noterat att man i andra regioner har räknat ut hur stora kostnader som bara har skjutits upp. Majoriteten talar nedsättande om att ’göra Excel-ark’. Vi menar att länets invånare skulle ha stor glädje av att få en rimlig bild av hur ekonomin har påverkats av pandemin under 2020, och hur stor del av resultatet som i själva verket utgörs av en vårdskuld, säger Jimmy Loord, regionråd (KD). 

Därför yrkade M och KD att regiondirektören ges i uppdrag att till mars månads möte med regionstyrelsen ta fram en kostnadsbild för den hittills uppskjutna vården med anledning av covid-19.

GRAFIK

REGION KALMAR LÄN