Majoriteten i Högsby kommun röstade nej till Socialdemokraternas motion om trädpolicy

Majoriteten i Högsby kommun röstade nej till Socialdemokraternas motion om trädpolicy

2021-03-14 0 av Peter A Rosén

https://kristdalakanot.se/

HÖGSBY

Den politiska majoriteten i Högsby kommuns kommunledningsutskott röstade nej till Socialdemokraternas motion om att upprätta en trädpolicy.

Kommunalrådet Stihna Johansson Evertsson (C) konstaterar att kommunen redan har en bra policy för trädhanteringen.

”Hur ser vi på våra träd i Högsby kommun?”

Den frågan ställde Socialdemokraterna i motionen.

”Grönska gör miljöer mer attraktiva och särskilt träd är viktiga för hur vi upplever gator, torg, parker och förskole- och skolgårdar samt runt kommunala bostadshus i vår kommun. Träd i våra miljöer, bidrar bland annat till: Estetiska värden, Bättre Lokalmiljö, Biologisk mångfald, Kulturhistoriska värden”, skrev partiet i motionen.

”Långsiktigt åtagande”

”Vid all kommunal planering och förvaltning krävs en tydlighet i strategiska planer och att dessa är väl förankrade i hela organisationen. Att plantera ett träd är ett långsiktigt åtagande och kräver en långsiktig plan som tydliggör och förklarar hur träden kan skyddas genom planeringsprocessen och hur de kan utvecklas.”


”Ett policydokument i Högsby kommun kunde ge vägledning om våra visioner om hur vi vill bedriva en framtida användning av träd ur ett biologiskt, estetiskt och anläggningstekniskt perspektiv”, skrev Socialdemokraterna, som vill att:

Högsby kommun tar initiativ till att upprätta en trädpolicy i Högsby kommun – och att trädpolicyn ska vara användbar vid alla översiktliga och principiella beslut i vår kommun, som på ett eller annat sätt involverar träd.

Men allt detta finns redan i det befintliga arbetet inom kommunen, understryker Stihna Johansson Evertsson.

ARKIVFOTO

PETER A ROSÉN