M och KD anser att personer med färdtjänst ska kunna åka i hela länet

M och KD anser att personer med färdtjänst ska kunna åka i hela länet

2021-01-12 0 av Peter A Rosén
”Hur ska kollektivtrafiken i länet utvecklas under 2020-talet? Inför beslut om strategin som fattas under januari har Kristdemokraterna och Moderaterna tagit fram ett gemensamt ändringsförslag, som bland annat innehåller krav på att personer med färdtjänst ska kunna åka i hela länet”, står det i ett pressmeddelande som skickades ut på tisdagen.

”Under januari ska såväl kollektivtrafiknämnden som regionala utvecklingsnämnden i Region Kalmar län fatta beslut om trafikförsörjningsprogrammet för perioden 2021-2029. I trafikförsörjningsprogrammet sätts målen för hur regionens kollektivtrafik ska utvecklas.”

”Inför nämndsammanträdena presenterar nu KD och M ett gemensamt förslag till ändringar. Bland annat understryker partierna vikten av att kollektivtrafiken till minst hälften finansieras genom biljettintäkter.”

”Kristdemokraterna och Moderaterna vill också se högre ambitioner för färdtjänsten. Detta saknas i liggande förslag. De som behöver färdtjänst ska inte vara begränsade till att bara kunna åka i sin egen kommun. Länsunionen försummar än en gång ett tillfälle att införa länsfärdtjänst, en önskan som funktionshinderrörelsen i länet har lyft fram i sitt remissyttrande”, står det i pressmeddelandet.

GRAFIK

MODERATERNA OCH KRISTDEMOKRATERNA