Loord liknar länsunionens förslag med barnvisan ”Björnen sover”

Loord liknar länsunionens förslag med barnvisan ”Björnen sover”

2021-11-19 Av av Högsby-NyttDEBATT

Samhället förändras ständigt och politiken har i uppgift att söka lösningar och förslag för att möta de samhällsutmaningar som vi står inför. Gårdagens lösningar är förmodligen inte de mest lämpliga för morgondagens utmaningar. Det finns så mycket dessa dagar som är utmanande.

I vår region står vi inför stora behov av infrastruktursatsningar som mest tycks lysa med sin frånvaro.

Hälso- och sjukvården har sina utmaningar där vi försöker hitta former för att både höja kvaliteten samtidigt som vi behöver vara kostnadseffektiva.

”Medarbetare inom hälso- och sjukvården skriker högt och ropar på hjälp.”

Jimmy Loord, regionråd (KD)

Vi har en allt mer åldrande befolkning i vårt län, vilket ur ett perspektiv är härligt. Det ska vara bra att åldras i Kalmar län. Men kommer det vara det? En allt mer åldrande befolkning kommer kräva insatser och en omställning av hälso- och sjukvården.

Medarbetare inom hälso- och sjukvården skriker högt och ropar på hjälp. Barnmorskorna är en yrkesgrupp som ropat högt sista tiden och bett om hjälp. Händer ingenting så vill man inte fortsätta arbeta.

Jag besökte akuten på Länssjukhuset i måndags. De visade en lista med namn på 81 personer. Detta var namn på medarbetare som slutat arbeta på akuten de sista åren för att man inte längre orkar. Många har arbetat sig sjuka och därför sökt sig någon annanstans. Man lyckas nästan inte behålla några nyrekryteringar. Istället flyr dem arbetsplatsen efter introduktionen. 

Listan skulle kunna göras lång på utmaningar som skulle behöva mötas av konkreta politiska förslag som andas både realism och optimism. 

Länsunionen har i sitt förslag till regionplan skrivit en massa rader. Men det finns två meningar där som jag tycker sticker ut. De andas nämligen ambition och nytänkande.  

De lyder: ”En ekonomi som är hållbar över tid kräver medvetna beslut för att kunna möta förändringar. I framtiden väntar ökade behov och utmaningar som kräver att befintliga strukturer ifrågasätts.” 

Bra tänker jag när jag läser dessa rader.  

Problemet är att ingenting annat som står i budgeten lever upp till denna ambition. Det finns inga medvetna egna politiska beslut. Det finns inget ifrågasättande av befintliga strukturer. Det finns ingen politisk vilja överhuvudtaget. 

Lite naivt väntade jag mig att den så kallade Länsunionen skulle ta i ordentligt och presentera en valbudget med stora satsningar. Så blev det inte. De satsningar som Länsunionen menar sig göra, är i själva verket riktade statliga bidrag. Man säger här idag att man inte är nöjda. Varför är då det egna politiska avtrycket så litet i denna budget?  

Min minsting hemma tycker om en sång.

Den heter Björnen sover.  

Länsunionens förslag till budget är rumsligt sett att likna vid ett björnide dit idéer går för att slumra in. 

Med denna bakgrund har vi valt att lägga ett antal förslag som vi anser vara offensiva, realistiska och nytänkande på riktigt. Förstärkning av 1177 för betydligt snabbare svarstider. Äldremottagningar på länets hälsocentraler med samlad geriatrisk kompetens. En länsfärdtjänst för ökad frihet och jämlikhet att kunna resa. En ambulanshelikopter till länet. Förbättrade löner för särskilt yrkesskickliga sjuksköterskor är några av våra skarpa förslag.  

Jimmy Loord, regionråd (KD)

Foto: Privat

Dela gärna artikeln: