Lista: Så mycket tjänar politikerna i Högsby kommun

Lista: Så mycket tjänar politikerna i Högsby kommun

2021-02-01 0 av Peter A Rosén
HÖGSBY

Hur mycket tjänar politikerna i Högsby kommun?

Det har vår tidning tagit reda på.

Kommunstyrelsens ordförande, kommunalrådet Stihna Johansson-Evertsson (C), har ett arvode på 51 700 kronor per månad (2020 års arvodesnivå, ett beslut om 2021 års nivå tas i fullmäktige i mars eller april).

Kommunstyrelsens vice ordförande, Jonas Erlandsson (S), får 20 700 kronor i månaden.

Kommunfullmäktiges ordförande, Per Gröön (C), får 37 200 kronor per år.

Här är övriga arvoden:

Kommunfullmäktiges förste vice ordförande, Åke Gustavsson (S), 12 400 kronor per år.

Kommunfullmäktiges andre vice ordförande, Sune Olsson (SD), 12 400 kronor per år.

Ordförande i sociala utskottet, Marcus Schön (M), 124 000 kronor per år.

Vice ordförande i sociala utskottet, Diana Bergeskans (S), 49 600 kronor per år.

Ordförande i kommunledningsutskottet, Stihna Johansson-Evertsson (C), 93 000 kronor per år.

Vice ordförande i kommunledningsutskottet, Jonas Erlandsson (S), 37 200 kronor per år.

Ordförande i utbildningsutskottet, Heléne Danielsson (KD), 124 000 kronor per år.

Vice ordförande i utbildningsutskottet, Linda Robertsson (S), 49 600 kronor per år.

Ordförande i myndighetsnämnden, Lars Elmborg (KD), 31 000 kronor per år.

Ordförande för revisorerna, Margareta Johansson (S), 24 800 kronor per år.

Ordförande i personalutskottet, Mikael Jonnerby (C), 31 000 kronor per år.

Vice ordförande i personalutskottet, Magnus Gabrielsson (S), 12 400 kronor per år.

Ordförande i valnämnden, Per-Erik Ohlsson (KD), 18 600 kronor per år.

Överförmyndaren, Anita Holm, 1 700 kronor per år.

Överförmyndarersättaren, Susanne Olsson, 1 100 kronor per år.

Arvoden vid sammanträden:

Kommunfullmäktige 514 kronor.

Första sammanträdestimman 309 kronor.

Övriga timmar 154 kronor.

FOTO

PETER A ROSÉN