Kan kronofogden ta pengar och egendom från mig som betalning för min mans skulder?

Kan kronofogden ta pengar och egendom från mig som betalning för min mans skulder?

2021-02-23 0 av Fråga Juristen

FRÅGA JURISTEN

Veckans fråga handlar om skulder hos kronofogden. Juristen Julia Engström på Ludvig & Co i Oskarshamn svarar på läsarnas frågor.

Kan kronofogden ta pengar och egendom från mig som betalning för min mans skulder?

Makar har giftorätt i varandras egendom. Oavsett denna giftorätt äger varje make sin egendom och ansvarar för sina skulder. Äktenskapet i sig medför varken samäganderätt eller ansvar för den andres skulder.

Om makan inte står som gemensam låntagare eller har gått i borgen för sin make är utgångspunkten att mannens långivare inte kan kräva henne på betalning.

Skulle det gå så långt att det blir utmätning är det ändå viktigt att kunna visa vad som är sin egendom. Vid utmätning har kronofogden rätt att utgå ifrån att det som finns i det gemensamma hemmet tillhör mannen ensam och kan utmätas för hans skulder. Om makan har en fångeshandling som visar att egendomen tillhör henne anses egendomen tillhöra henne.

När det gäller betalningsansvar och utmätning är det äganderätten som är avgörande. Borgenärerna kan inte hänvisa till mannens giftorätt i makans egendom.

Giftorätten får betydelse om det ska göras en bodelning mellan makarna, dvs. om de skulle skilja sig eller vid den ena makens bortgång. Vid en bodelning delas giftorättsgodset lika mellan makarna. Man får räkna av skulderna från sitt eget giftorättsgods innan makarnas giftorättsgods läggs ihop och delas lika. Mannens skulder kan på så vis få en indirekt inverkan på makans egendom.

Enskild egendom ingår däremot inte i bodelningen. När den ena maken riskerar att hamna hos kronofogden bör man ha dokumentation som styrker äganderätten. Man bör besöka en jurist som kan hjälpa till att upprätta de handlingar som behövs i den specifika situationen. Varje fall är unikt och det kan straffa sig att försöka upprätta handlingarna på egen hand.