När räknas man som sambo?  – Fråga Juristen svarar

När räknas man som sambo? – Fråga Juristen svarar

2021-02-16 0 av Fråga Juristen
FRÅGA JURISTEN

Varje vecka svarar juristen Julia Engström, Ludvig & Co på läsarnas juridiska frågor. Denna vecka handlar svarar Julia på vad som gäller när man är sambo.


Det har kommit en del frågor om det här med att vara sambo eller inte och vad det får för betydelse om man räknas som sambo eller om man bara anses vara två vänner som bor ihop. Jag tänkte försöka bringa lite klarhet nedan:

”Med sambor avses två personer som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll.”

1 § Sambolagen

Den självklara skillnaden om man anses vara sambo eller om man anses vara två vänner som bor ihop är att det aldrig kan bli fråga om bodelning när man flyttar isär om man bara var vänner.

Andra effekter av att man inte anses vara sambo är att man inte omfattas av det generella förmånstagarförordnande som återfinns i de flesta livförsäkringar, enligt vilket pengarna skall utbetalas till make/maka, sambo eller barn, den ordningen. Är man bara vänner går pengarna till barnen eller, i sista hand, dödsboet.

Ovanstående, d v s det som gäller avseende bodelning och livförsäkringspengar, är ofta anledning till att man vill anses vara sambo. Eventuella barn eller andra arvsberättigade vill däremot inte alltid att det anses utgöra ett samboförhållande vid en möjlig utbetalning från den avlidnes livförsäkring.

I ett fall ansågs två kvinnor vara sambor för att de bott ihop i 12 år och sovit i samma säng (180 cm bred), den ena under de senaste 3 åren stått för den andras kostnader och att det vid hembesök inte heller i övrigt framkommit något som visar att kvinnorna inte skulle vara sambor.

Därför skulle hänsyn tas till kvinnornas sammanlagda inkomster vid bedömningen om, och i så fall hur mycket, den ena av dem kunde få ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen till hyra, tandvård mm.