Johanna Wyckman (L): ”Vi har ambitiösa klimatmål”

Johanna Wyckman (L): ”Vi har ambitiösa klimatmål”

2021-03-11 0 av Högsby-Nytt

https://kristdalakanot.se/

LÄNET

”Region Kalmar län ska vara en fossilbränslefri region år 2030. Ett delmål är att alla samhällsbetalda resor ska vara klimatneutrala år 2020. För att nå målet klimatkompenserar regionen en summa årligen, baserad på kostnader för flygresor”, skriver Länsunionen i ett pressmeddelande.

– Klimatkompensation är ett kraftfullt verktyg för att påskynda omställningen till ett hållbart samhälle och för att nå vårt mål om en fossilbränslefri region till 2030, säger Johanna Wyckman, regionråd för Liberalerna med ansvar för hållbarhet.

”År 2021 kommer regionen att klimatkompensera på flera sätt. Ett är att fortsätta bidra till utsläppsminskningar inom flyget genom inköp av biojetdrivmedel för 1,2 miljoner kronor. Vidare ska 300 000 kronor användas för utbyggnad av laddstolpar för elbilar. Resterande 1,2 miljoner kronor ska användas till att ställa om till mer förbrukningsmaterial som går att sterilisera och återanvända. Att minska beroendet av engångsmaterial minskar både de indirekta utsläppen och dessutom regionens sårbarhet inför eventuella leveransproblem”, skriver Länsunionen.

– Vi har ambitiösa klimatmål och då räcker det inte med att bara jobba för att minska våra utsläpp, vi måste också kompensera för de vi gjort. därför är det ett viktigt steg att vi i år satsar så mycket som 2,7 miljoner kronor på detta, säger Johanna Wyckman.

GRAFIK

REGION KALMAR LÄN