Insändare: ”En piss i sjön”

Insändare: ”En piss i sjön”

2021-06-09 0 av Högsby-NyttINSÄNDARE

Kalmarpolitikern, socialdemokraten och privatiseringsivraren Roger Holmberg fälls i Kalmar tingsrätt för att ha brutit mot tystnadsplikten när han publicerade uppgifter om funktionsnedsatte Emil Hellkvist på sociala medier.

Alla som har nån som helst erfarenhet av LSS vet hur grundläggande viktig just tystnadsplikten är.

För detta brott döms Holmberg till dagsböter på 22 000 kronor.

Detta är såklart en piss i sjön för en S-politiker som enbart på sina två ordförandeposter i socialnämnden och Kalmarhem plockar ut 47 532 kronor i månaden i politikerarvoden (arvoden för hans övriga fyra ledamotsposter ej inkluderade).

”Men det mest upprörande är givetvis hur S- kamraterna gett Holmberg grönt ljus för fortsatt karriär i partiet så att han kan fortsätta att terrorisera Kalmar kommuns funktionsnedsatta som omfattas av LSS”

JOHAN KARLSSON, PERSONLIG ASSISTENT OCH ORDFÖRANDE I KOMMUNISTISKA PARTIET I KALMAR/NYBRO

Men det mest upprörande är givetvis hur S- kamraterna gett Holmberg grönt ljus för fortsatt karriär i partiet så att han kan fortsätta att terrorisera Kalmar kommuns funktionsnedsatta som omfattas av LSS.

”Tvångsprivatisering”

Ingen har väl glömt hur Holmberg och övriga privatiseringsivrare i Kalmar kommunfullmäktige 2016 sålde ut den kommunala personliga assistansen.

En tvångsprivatisering trots protester från brukare, anhöriga och personal.

Ingen har heller glömt kaoset som företaget Gertrud care (som vann upphandlingen) orsakade därefter.

Flera brukare vantrivdes så mycket med företaget att de fick sömnproblem.

Vid flera tillfällen fanns det inte tillräckligt med personal hos brukarna.

Om det kom nån alls förstås.

”Ibland kom det inga alls”

Ibland var det fel personal som anlände till brukarna.

Ibland kom det inga alls.

Som om det inte vore nog med missförhållanden med Gertrud care så fakturerade företaget kommunen med fler assistanstimmar än vad som i själva fallet utfördes.

Så när Gertrud care till slut gick i konkurs och brukare och anhöriga drog en lättnadens suck i hopp om att otryggheten var över, så meddelade Holmberg alla berörda att privatiseringsvansinnet skulle fortsätta – Kalmar kommun skulle inte ta tillbaka assistansen i kommunal regi igen.

Trots kaoset.

Att Holmberg nu får tummen upp av S-kamraterna att fortsätta med sitt vanstyre i socialnämnden och fullmäktige visar på maktfullkomligheten inom S-partiet.

Man är villig att offra tryggheten för samhällets mest utsatta grupp bara för att agera duktig knähund åt kapitalet.

”Avsaknad av respekt”

Vi i Kommunistiska Partiet Kalmar/Nybro vill försäkra oss om att folk som omfattas av LSS i Kalmar kommun aldrig ska behöva behandlas som handelsvaror igen och kräver därför:

– Roger Holmbergs omedelbara avgång från kommunfullmäktige och socialnämnden!

En politiker som vid upprepade tillfällen visat sån avsaknad av respekt för personer med funktionsnedsättningar ska inte få hantera frågor och ärenden som rör LSS.

– Att Holmberg offentligt ber om ursäkt till Emil Hellkvist. Holmbergs pudlande debattartikel från 2019 duger inte som ursäkt.

– Att Socialdemokraterna i Kalmar tar sitt ansvar och lägger en motion i kommunfullmäktige för att ta tillbaka den personliga assistansen till kommunal regi igen. I motionen måste även krav resas på att samtliga berörda assistenter ska få erbjudande att följa med i flytten och anställas av Kalmar kommun.

Johan Karlsson

Personlig assistent och ordförande i Kommunistiska Partiet Kalmar/Nybro

Johan Karlsson. Foto: Privat

Foto: Freepik (översta bilden)