”Hur ska regeringen säkra behovet av en utbyggd infrastruktur?”

”Hur ska regeringen säkra behovet av en utbyggd infrastruktur?”

2021-04-26 0 av Högsby-Nytt

LÄNET

”Om Trafikverket lyfter sina händer från Stångådals- och Tjustbanan, genom att inte längre klassa dem som riksintressen för infrastruktur – hur ska då regeringen säkra behovet av en utbyggd infrastruktur?”

Den frågan ställer sig Anders Åkesson (C), riksdagsledamot för Kalmar län, och han skriver därför en interpellation med den inriktningen till infrastrukturminister Thomas Eneroth (S).

– Jag vill veta om han tycker att det som Trafikverket nu gör, att de tar bort den här klassningen från väldigt många objekt runt om i landet, är rätt och riktig. Om han tycker det så vill jag höra hur han tänker sig att vägar och järnvägar runt om i landet ska kunna utvecklas och moderniseras, säger Anders Åkesson.

Interpellationen ska besvaras i Riksdagen av Thomas Eneroth den 4 maj.

Här finns interpellationen i sin helhet.