”Hur kan KD lokalt garantera att sjukhusen inte ska läggas ned?”

”Hur kan KD lokalt garantera att sjukhusen inte ska läggas ned?”

2021-06-24 Av av Högsby-NyttLÄNET

Socialdemokraterna i länet reagerar på den här artikeln i Oskarshamns-Nytt.

”Kristdemokraternas lokala företrädare menar att nedläggningar av sjukhus i vårt län inte kan ske. Samtidigt vill de överlåta ansvaret till staten”, skriver Socialdemokraterna i ett pressmeddelande på torsdagen.

– Samtidigt som de säger sig försvara sjukhusen vill KD lämna bort ansvaret för dem. Då går frågan om nedläggningar istället till några centrala byråkrater. Hur kan KD lokalt garantera att sjukhusen inte ska läggas ned om de lämnar bort ansvaret? Vi socialdemokrater står upp för de lokala möjligheterna att påverka ”sitt” hemsjukhus, säger regionstyrelsens ordförande Angelica Katsanidou (S).

”I Danmark innebar förstatligandet av sjukvården att nära hälften av akutsjukhusen lades ner åren efter beslutet och utvecklingen är liknande i Norge”

PETER WRETLUND (S), REGIONRÅD

– KD lyfter Norge och Danmarks förstatligande av sjukvården som positiva exempel. I Danmark innebar förstatligandet av sjukvården att nära hälften av akutsjukhusen lades ner åren efter beslutet och utvecklingen är liknande i Norge. Det är den utvecklingen vi oroas av när KD vill flytta vård-makten till Stockholm, säger regionråd Peter Wretlund (S).

– När Kristdemokraterna själva menar att de aldrig skulle lägga ned sjukhusen kan man undra om de själva förstår innebörden och konsekvenserna som ett förstatligande innebär. Ett förstatligande innebär i grunden att besluten tas långt bort från orten. Ska sjukhusens framtid styras av någon generaldirektör i Stockholm? Det tycker inte vi, säger Angelica Katsanidou.

”Sjukvården är en grundbult i välfärden. En sådan stor och betydelsefull del av människors trygghet ska utformas efter lokala förhållanden och genom en lyhördhet inför de behov som invånarna har. Detta förutsätter att huvudmannaskapet förblir regionalt och att sjukvårdshuvudmännen även i framtiden kan agera självständigt”, skriver Socialdemokraterna.

Foto: Freepik

Dela gärna artikeln: