Hon är förbluffad över Wretlunds ordval

Hon är förbluffad över Wretlunds ordval

2021-04-16 0 av Högsby-Nytt

LÄNET

”När trafikförsörjningsprogrammet behandlades i regionfullmäktige på torsdagen, beskrev kollektivtrafiknämndens ordförande Peter Wretlund (S) länsfärdtjänst som en av Kristdemokraternas ”små käpphästar”. Ett förminskande språkbruk som ger en tydlig bild av hur Socialdemokraterna ser på färdtjänstens användare”, anser Madeleine Rosenqvist (KD), vice ordförande i beredningen för invånarfrågor. 

– Jag blev uppriktigt förbluffad över att höra länsfärdtjänst nedsättande beskrivas som en liten käpphäst som vi från Kristdemokraternas sida kastade in i debatten för att skapa konflikt med majoriteten. Vi har inget intresse av strid för sakens skull, däremot har vi ett stort intresse av att de personer som är i behov av färdtjänst ska ha samma möjligheter att resa i länet som alla andra invånare. Jag undrar om Peter Wretlund verkligen menar att detta bara är en ”liten käpphäst”, säger Madeleine Rosenqvist. 

– Det framställdes också som att vi från Kristdemokraternas sida dribblar med siffror och vägrar att ta till oss tjänstemännens uträkningar. Men vi menar att det finns sakliga skäl att ifrågasätta om kostnaderna verkligen skulle bli så stora som majoriteten hävdar. Länsfärdtjänst skulle vara en viktig frihetsreform för dem som behöver den, säger Madeleine Rosenqvist.

Högsby-Nytt ringer upp Peter Wretlund på fredagseftermiddagen.

– Käpphäst är ett vedertaget begrepp. I övrigt har jag inga kommentarer, säger han.

FOTO

KRISTDEMOKRATERNA