Högsbys kommunalråd skrev under en demokratideklaration

Högsbys kommunalråd skrev under en demokratideklaration

2021-05-27 0 av Högsby-Nytt

HÖGSBY

Länsstyrelsen, Region Kalmar län, Kalmar läns museum och samtliga kommuner i länet undertecknade på torsdagen, under en digital ceremoni, en deklaration för en stark demokrati, som har tagits fram av kommittén Demokratin 100 år.

I Högsby kommun var det kommunalrådet Stihna Johansson Evertsson (C) som undertecknade demokratideklarationen.

Högsbys kommunalråd Stihna Johansson Evertsson (C) skriver under demokratideklarationen. FOTO: HÖGSBY KOMMUN

Undertecknandet gjordes tillsammans med Peter Örn, som är ordförande för kommittén Demokratin 100 år.

Tanken med deklarationen är att alla organisationer som skriver på ska åta sig att på olika sätt bidra till att målen i deklarationen uppfylls.

Utveckla och stärka

Förutom allmänna ståndpunkter innehåller deklarationen även egna åtaganden som exempelvis konkreta aktiviteter och insatser som ska genomföras under 2021, för att utveckla och stärka demokratin.

”Högsby kommun kommer bland annat att utveckla formerna för medborgardialog, till exempel genom ett utvecklingsprojekt i samarbete med Region Kalmar län, där arenor för medborgardialoger kommer att skapas”, skriver Högsby kommun i ett pressmeddelande.

Läs mer hos länsstyrelsen: Vår demokrati är värd att vårda.