Fackförbundet: ”Det ska löna sig att ha arbetat ett helt yrkesliv”

Fackförbundet: ”Det ska löna sig att ha arbetat ett helt yrkesliv”

2021-11-13 Av av Högsby-Nytt 

SVERIGE

Pensionsmyndighetens rapport ”Är pensionerna tillräckliga?” visar att pensionerna generellt är tillräckliga för män medan många kvinnor inom lågavlönade välfärdsyrken knappt kan leva på sin pension. Det måste löna sig bättre att ha arbetat ett helt yrkesliv, anser fackförbundet Vision med 200 000 medlemmar.

Vision har medlemmar, framförallt kvinnor, som får en total pension som är mycket nära gränsen för låg ekonomisk standard – trots mer än 40 år av heltid i yrkeslivet.

–  Att de ojämställda lönerna ska följa med ända in i pensionen är oacceptabelt. Det måste vara möjligt att leva på sin pension och löna sig att ha arbetat ett helt yrkesliv, säger Veronica Magnusson, förbundsordförande i Vision.

”Dagens 70-talister kan enbart förvänta sig cirka 45 procent av lönen den dag de går i pension.”

Veronica Magnusson, förbundsordförande Vision

För låga avsättningar till pensionen

Pensionsmyndighetens rapport visar att Sverige har en hög andel kvinnliga pensionärer som lever i relativ fattigdom. Andelen är högre än i andra nordiska länder och högre än genomsnittet i EU. Däremot är andelen män i Sverige som lever i relativ fattigdom betydligt lägre än EU-genomsnittet och i linje med både Finland och Danmark.

Förväntan på pensionssystemet har varit en allmän pension som motsvarar 60 procent av lönen. Men i själva verket kan dagens 70-talister enbart förvänta sig cirka 45 procent av lönen den dag de går i pension. Det är inte tillräckligt och riskerar tilliten till systemet och tilliten mellan generationer.

–  Pensionsfallet beror på att vi lever allt längre, men också på att avsättningarna till pension varit alldeles för låga. Lösningen kan inte bara vara att vi ska jobba längre. Det är en riskfylld väg då de som jobbat över 40 år men tvingas ta ut pension för tidigt straffas med lägre pension livet ut, säger Veronica Magnusson.

Allmänna pensionen levererar inte

Pensionsmyndigheten konstaterar att pensionsnivåerna är tillräckliga men inkluderar då även tjänstepension i sin analys.

– Vision anser att tjänstepension inte ska kompensera för en allmän pension som inte levererar. Pensionssystemet är underfinansierat och det måste in mer pengar. Politikerna måste ta ansvar och höja pensionsavgiften, avslutar Veronica Magnusson.

Foto: Vision

Dela gärna artikeln: