En läkare i länet har blivit anmäld

En läkare i länet har blivit anmäld

2021-04-08 0 av Högsby-Nytt

https://kristdalakanot.se/

LÄNET

”Region Kalmar län anmäler en läkare inom primärvården till Inspektionen för vård och omsorg då hen kan befaras utgöra en fara för patientsäkerheten”, skriver regionen i ett pressmeddelande på torsdagen.

”Bakgrunden till anmälan är händelser över en lång period där läkaren brustit i sin professionella yrkesroll och i följsamhet till vård- och hygienriktlinjer.”

”Läkaren har till exempel tagit för stort ansvar i medicinska utredningar och underlåtit att remittera till sjukhuskliniker, inte följt upp avvikande provsvar och glömt att ge svar på undersökningar. Läkaren har heller inte följt regionens basala kläd- och hygienregler.”

”Läkarens arbetsuppgifter har anpassats och trots det kvarstår frågan om läkarens lämplighet i yrket ur patientsäkerhetssynpunkt”, skriver regionen.

FOTO

PETER A ROSÉN