”Det är oerhört glädjande”

”Det är oerhört glädjande”

2021-03-09 0 av Peter A Rosén

https://kristdalakanot.se/

LÄNET

”När Nationell patientenkät presenterades på måndagen stod det klart – länets akutmottagningar får toppbetyg av invånarna. Så bra betyg att Region Kalmar län hamnar i absolut Sverigetopp”, konstaterar majoritetspartierna regionen – Länsunionen – Socialdemokraterna, Centerpartiet och Liberalerna i ett pressmeddelande på tisdagen.

– Det är medarbetarnas förtjänst, helt och hållet. Arbetet med att förbättra bemötande och patientsäkerhet pågår kontinuerligt och vi får återkommande bevis på att det bär frukt. Det är oerhört glädjande, säger regionstyrelsens ordförande, Angelica Katsanidou (S).

”Att Region Kalmar län återigen sticker ut och placeras i topp i en patientundersökning är fantastiskt roligt”

CHRISTER JONSSON (C)

”Patientenkäten fokuserar på sju områden; Helhetsintryck, emotionellt stöd, delaktighet och involvering, respekt och bemötande, kontinuitet och koordination, information och kunskap, samt tillgänglighet. På samtliga sju områden ligger Region Kalmar läns akutmottagningar i absoluta toppskiktet”, skriver Länsunionen i pressmeddelandet.

– Att Region Kalmar län återigen sticker ut och placeras i topp i en patientundersökning är fantastiskt roligt, säger Christer Jonsson (C), ordförande i beredningen för Hälso- och sjukvård. De fina placeringarna beror på en fantastisk arbetsinsats av våra medarbetare och resultatet talar för sig självt.

”Bryr sig om sina sjukhus”

”Patientenkäten genomfördes under hösten 2020. I Kalmar län svarade 644 personer som besökt akutmottagningarna i Kalmar, Västervik och Oskarshamn på frågorna, vilket gav en svarsfrekvens som ligger över rikssnittet”, skriver Länsunionen.

– Invånarna i Kalmar län bryr sig om sina sjukhus och sina akutmottagningar. Det finns ett engagemang för att vara med och påverka och det är, precis som resultatet av undersökningen, väldigt positivt, säger Johanna Wyckman (L), regionråd (bilden).

ARKIVFOTO

FREEPIK