Debatt: Kalmar län tar elbussen till framtiden

Debatt: Kalmar län tar elbussen till framtiden

2021-04-01 0 av Högsby-Nytt

DEBATTARTIKEL

Arbetet med en ny strategi för kollektivtrafiken i Kalmar län är nu inne på upploppet.

Men även om detta så kallade trafikförsörjningsprogram har diskuterats på längden och bredden i regionens politiska organ, ser jag gärna att diskussionen fortsätter bland allmänheten.

Kollektivtrafik berör många av oss i vår vardag, och samtliga invånare i länet är med och betalar för den.

Som oppositionspolitiker har jag haft uppgiften att belysa frågor som strategin väcker och även vad jag uppfattar som dess brister.

Från kristdemokratiskt håll har vi tillsammans med Moderaterna varit tydliga med att vi skulle ha velat ha med en plan för införande av länsfärdtjänst.

Men vi står också bakom stora delar av planen.

”Bussarna går tystare och har mindre vibrationer”

ANDERS ANDERSSON (KD)

Ett område som jag tycker är särskilt spännande är elektrifiering av busstrafiken.

Jämfört med det trafikförsörjningsprogram som gäller idag innebär det nya att positionerna flyttas fram.

Här är två argument för att köra fler bussar på el:

– Energieffektivitet. Elektriska fordon är generellt betydligt mer energieffektiva än fordon med förbränningsmotorer. Elektrifiering är därmed ett kraftfullt sätt att sänka energiåtgången för transporter. I stadstrafik är skillnaden i energiförbrukning som störst mellan biogasdrift och eldrift. Biogasfordon i stadstrafik använder nästan fyra gånger så mycket energi som ett elfordon.

– Minskat buller. En minskad andel biltrafik till förmån för kollektivtrafiken kan bidra till en lägre bullernivå. Elektriska fordon ger, särskilt vid låga hastigheter, en tystare trafik vilket är särskilt värdefullt i städer och i andra tätbebyggda områden.

Så långt trafikförsörjningsprogrammet. Till detta vill jag lägga tre egna skäl att satsa på el:

– Bättre arbetsmiljö för förarna. Bussarna går tystare och har mindre vibrationer. Förare vittnar om att man blir mindre trött av att köra eldriven buss.

– Kostnadseffektivitet. Bland busstillverkare är det elektrifiering som är den stora trenden. Det innebär fler innovationer och mer konkurrens. Redan idag är totalkostnaden för att äga en eldriven buss mindre än för att äga en gasdriven buss. Allt talar för att vi i politiken behöver ha ett mycket starkt fokus på att få ner kollektivtrafikens kostnader framöver. I Kalmar län har vi idag landets högsta kostnad per påstigning. Så kan det inte fortsätta.

Och sist men inte minst:

– Bättre för passagerarna. Coronakrisen kommer att få bestående effekter på resandet med kollektivtrafik. För att återvinna resenärernas förtroende måste vi erbjuda tjänster som inte bara är billiga utan också trygga och moderna. Eldrift gör resan mer bekväm även för resenären.

I den politiska debatten har jag ibland fått kritik för att vilja lägga in reformer i strategin.

Men självklart behöver en strategi innehålla ambitioner för utveckling på viktiga områden, som länsfärdtjänst.

Och när det gäller eldrivna bussar läggs verkligen grunden till en sådan reform i förslaget till nytt trafikförsörjningsprogram.

Anders Andersson (KD)

Oppositionsråd och vice ordförande i kollektivtrafiknämnden

ARKIVFOTO

PIERRE STJERNFELDT