De nationella gymnasieprogrammen i Högsby läggs ned

De nationella gymnasieprogrammen i Högsby läggs ned

2021-01-21 0 av Peter A Rosén
HÖGSBY

De nationella gymnasieprogrammen i Högsby läggs ned.

– Beslutet gäller i nuläget för kommande terminer under 2021/2022. Vi har alldeles för få sökanden, säger kommunalrådet Stihna Johansson-Evertsson (C) till vår tidning.

Beslutet togs i kommunstyrelsen.

Det var i november som utbildningsutskottet tog ett beslut om att lägga fram förslaget på kommunstyrelsens bord.

Då beslutet togs i kommunstyrelsen reserverade sig Anders Svensson (M) och Diana Bergeskans (S), som ville utreda en skrivelse från delar av skolans personal.

I skrivelsen finns ett förslag på hur skolan, med en blandning av program, skulle kunna matcha behovet på arbetsmarknaden samt även locka elever utifrån.

ARKIVFOTO

PETER A ROSÉN