Dan Eliasson får ett nytt toppjobb

Dan Eliasson får ett nytt toppjobb

2021-01-22 0 av Peter A Rosén
SVERIGE

Dan Eliasson, som nyligen lämnade jobbet som generaldirektör på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), har fått ett nytt toppjobb av regeringen.

Han behåller titeln generaldirektör och får i uppdrag att samordna krisberedskapen åt regeringen, enligt uppgifter till Expressen.

Dan Eliasson avgick från generaldirektörsuppdraget på MSB efter avslöjandet om att han hade rest till Kanarieöarna under jul- och nyårsveckorna.

Hög lön

Hans tidsbestämda anställning rullar dock på som tidigare, ända fram till slutet av 2022.

Han får därmed behålla sin lön på drygt 160 000 kronor i månaden.

Men han är således inte längre chef för en myndighet.

”Regeringen anställer generaldirektören Dan Eliasson som generaldirektör i regeringskansliet från och med den 7 januari 2021 till och med den 31 december 2022. Lönen ska tills vidare vara 162 500 kronor per månad”, står det i hans nya anställningsavtal, enligt Expressen.

FOTO

MYNDIGHETEN FÖR SAMHÄLLSSKYDD OCH BEREDSKAP