Coronaviruset: Färre vaccinerade bland utrikesfödda

Coronaviruset: Färre vaccinerade bland utrikesfödda

2021-05-23 0 av Annicka Gunnarsson

SVERIGE

Vaccinationstäckningen bland personer som är 65 år och äldre och födda i andra länder än Sverige har ökat de senaste veckorna, men är fortfarande lägre än bland personer i samma åldrar födda i Sverige. Vaccinationstäckningen är även lägre i åldrarna 60 till 64 år. Det framgår av ett pressmeddelande från Folkhälsomyndigheten.

Folkhälsomyndigheten redovisar nu uppdaterad statistik över andelen vaccinerade mot covid-19 utifrån födelseland. Statistiken är ett underlag för alla som arbetar med vaccination av befolkningen mot covid-19 och ska bidra till arbetet med en god hälsa på lika villkor.

Viktigt med hög och jämn täckning

– ”Insatserna med att nå alla med erbjudandet om vaccination behöver fortsätta och intensifieras. Vaccinet minskar både smittspridning och risken för sjukdom och det är viktigt med tillgänglighet och att nå en så hög och jämn täckning som möjligt i hela befolkningen”, säger statsepidemiolog Anders Tegnell.

Vaccinationstäckningen bland personer som är 65 år och äldre har ökat i alla grupper sedan förra uppdateringen, men är fortfarande lägre bland utrikesfödda än för svenskfödda. Samma mönster ses även i statistiken för de yngre åldersgrupperna, 60 till 64 år, som redovisas nu.

Allvarligare sjukdom i utsatta grupper

Regionernas förutsättningar skiljer sig åt och syftet är att de ska kunna följa sitt eget arbete över tid. Statistiken är därför finns uppdelad på regionnivå. Flera studier har visat att det är vanligare med allvarlig sjukdom och död i covid-19 i socioekonomiskt utsatta grupper, där utrikesfödda är överrepresenterade jämfört med personer födda i Sverige.

FOTO: LENA KATARINA JOHANSSON