Brev till Högsby kommun: ”Inte rimligt att ha en sådan taxa för pensionärer”

Brev till Högsby kommun: ”Inte rimligt att ha en sådan taxa för pensionärer”

2021-01-25 0 av Peter A Rosén
HÖGSBY KOMMUN

Socialutskottet i Högsby kommun har fått ett brev från en person som är missnöjd med årets taxor och avgifter inom hemtjänsten.

Brevskrivaren kallar de nya avgifterna för ”rena skrivbordsprodukter som saknar förankring i verkligheten”.

”Det kan inte vara meningen att man på grund av höga avgifter hos er tvingas avstå era tjänster, trots klara behov”, skriver personen ifråga, som vill att socialutskottet ska mejsla om sitt beslut.

Brevskrivaren konstaterar att trygghetslarmen nu kostar 336 kronor per månad.’

”Ytterst tvivlande”

”Jag undrar hur man kommit fram till denna summa – har det inhandlats enligt gängse principer, det vill säga billigast men funktionellt? Jag ställer mig ytterst tvivlande till detta, varför jag anser att man närmat sig gränsvärdet som man talar om inom nationalekonomin. Och det kan inte anses som rimligt att ha en sådan taxa för pensionärer som är sjuka och sjukdom medför stora kostnader i sig.”

”När det gäller personlig omsorg är taxan 450 kronor per timme. Sålunda finner jag att varje hemtjänsttagare måste träffa nytt avtal och låta göra en arbetstidsstudie för att klargöra vilket bistånd man får. Inkluderat att man också anger hur lång tid en lättstädning respektive vanligt städ tar. Problem uppstår ifall hemtjänsten inte vill medverka till dessa arbetstidsstudier.”

”Oskäligt”

”Avdrag vid ej utnyttjad omsorg medges inte om det inte meddelats två veckor innan. Jag finner detta ställningstagande som oskäligt då även vi pensionärer inte alltid har sådan framförhållning beroende på hälsa och andra sociala skäl. Ett av skälen till att vi inte kan ha denna framförhållning beror på ålderdom och därmed ofta dåligt minne. Det andra skälet är att gemene man sällan har så lång framförhållning, att man kan fråga sig varför denna krävs av pensionärer? Ytterligare ett skäl är när man vid sjukdom kallats till exempelvis vårdcentral eller läkare och får tid inom den i taxan angivna tiden. Läkarens krav på provtagning innan läkarbesöket måste ju också uppfyllas separat. Sålunda finner jag att det rimliga är att innevarande vecka gäller för att ni ska få besked under ”normala omständigheter”, men undantag enligt ovan medges. Sålunda kan sju dagar också i vissa fall vara för lång tid. Det enda vettiga i den punkten är att avdrag medges vid akut sjukvård”, skriver personen ifråga.

ARKIVFOTO

PETER A ROSÉN