Brev till Högsby kommun: ”Betala för någon service som jag inte har tänker jag inte göra”

Brev till Högsby kommun: ”Betala för någon service som jag inte har tänker jag inte göra”

2021-02-01 0 av Peter A Rosén
FAGERHULT

Högsby kommun har fått in ett klagomål från en person i Fagerhultsområdet:

”Jag ber härmed om att få bli entledigad från sophämtning. Under vinterhalvåret fungerar det inte alls”, skriver han.

”Har inte fått någon tömning under hela januari, och det lär väl inte bli något på hela vintern”

PERSON I FAGERHULTSOMRÅDET

”Har inte fått någon tömning under hela januari, och det lär väl inte bli något på hela vintern. Det kan inte vara meningen att en pensionär skall dra sitt sopkärl hundra meter uppför och nerför stora backar i snö och is ut till stora vägen för att få dem tömda. Man begär också att jag skall hålla vägen plogad och grusad, på en väg som jag inte äger. Ägarna till vägen har väl inget intresse av att jag ska ta mig fram, då man ej själv nyttjar vägen.”

”Har inga sådana resurser”

”Ska jag som bor på landet behöva betala för en service som jag inte har? Det är detsamma som att jag ska betala för samtal som jag inte ringer, eller betala för el som jag inte förbrukar.”

”Jag har inga sådana resurser att jag själv kan hålla vägen öppen och halkfri. Slutsatsen blir att ni kommer och hämtar era sopkärl, eller att jag betalar halvårsvis. Ska jag som pensionär både stå för arbetet och för vad det kostar, vad är det för ofrivillig service?”

”Trodde inte att det förekom”

”En sak som jag varken behöver eller vill ha kallas inte service, utan något annat. Påtvinga människor med pålagor, har jag hört talas om, men trodde inte att det förekom i detta land. Tar man på sig en tjänst bör man se till att man kan utföra den också, jag menar att man har rätt utrustning, med vinterdäck eller om så behövs dubbdäck. Det har aldrig varit några problem, varken för bilar eller lastbilar. Betala för någon service som jag inte har tänker jag inte göra”, skriver personen ifråga.

ARKIVFOTO

PETER A ROSÉN