Beslutet om distansundervisning i Högsby förlängs

Beslutet om distansundervisning i Högsby förlängs

2021-01-21 0 av Peter A Rosén
HÖGSBY

Den pågående distansundervisningen på högstadiet och gymnasiet i Högsby förlängs.

Med en vecka. Minst.

Beskedet kom på torsdagseftermiddagen.

Beslutet är kopplat till den pågående smittspridningen i länet.

Efter den siste januari kan det bli aktuellt med en kombination av distans- och närundervisning – men det är högst oklart. Det är det rådande coronaläget som avgör den saken.

FOTO

FREEPIK