”Barn som mår dåligt kan inte vänta”

”Barn som mår dåligt kan inte vänta”

2021-03-24 0 av Högsby-Nytt

LÄNET

Sverigedemokraterna i regionen frågar nu den rödgröna majoriteten vad som görs för de många barn som fått sämre psykisk hälsa under pandemin.

– Pandemin har gjort att många fler barn och unga mår psykiskt dåligt. Många har svårt att fungera med distansundervisning. De som redan har den jobbigaste hemsituationen blir ofta de som blir mest lidande när restriktionerna i samhället slår till och skolor stängs, säger Petra Gustafsson, ledamot för SD i regionfullmäktige.

Sverigedemokraterna har därför ställt en interpellation, där partiet frågar den styrande majoriteten vad den gör för de barn som fått ökad psykisk ohälsa under pandemin.

”Kommer att bli värre”

– Barn som mår dåligt kan inte vänta på att pandemin ska ta slut. Så länge pandemin pågår, kommer problemen att bli värre och de kommer inte att vara över när pandemin tar slut. Det är därför som vi måste ta tag i det här nu, fortsätter Petra Gustafsson.

SD påpekar att den fysiska aktiviteten för många barn har minskat eller upphört. Att inte kunna röra sig fritt ökar stresstillstånd, beteendeproblematik och posttraumatiskt stressyndrom bland barn. Forskning visar att detta kan leda till depression och självmordsförsök. Familjekonflikterna har också ökat när föräldrar arbetar hemifrån eller förlorar sina arbeten.

”Påverkar negativt”

– Om föräldrarna mår sämre, påverkar det alltid barnen negativt, säger Petra Gustafsson. Har man en svår situation hemma, i värsta fall med bråk och våld, blir det dessutom extra svårt att klara undervisning hemifrån.

SD varnar för att om man inte tar krafttag nu, så riskerar vi att få en förlorad generation.

– Vi vill veta vad majoriteten i Region Kalmar län gör för att fånga upp barn med psykisk ohälsa och hur stödet ser ut för utsatta barn. Vi vill också att majoriteten svarar på hur samarbetet med kommunerna ser ut då det gäller den här gruppen barn, säger Petra Gustafsson.

GRAFIK

REGION KALMAR LÄN