Anders Andersson (KD): ”Tydlig service till de personer som är kallade till sjukvårdsbesök”

Anders Andersson (KD): ”Tydlig service till de personer som är kallade till sjukvårdsbesök”

2021-03-17 0 av Högsby-Nytt

LÄNET

”Vid dagens regionstyrelse behandlades ett medborgarförslag som föreslår regionen ska trycka en P-biljett längst ner på kallelsen till patientens sjukhusbesök, där det idag finnen talong som kan användas som biljett i länstrafiken, detta för att underlätta för patienter som väljer att ta bilen till sjukhusbesöket. Moderaterna och Kristdemokraterna vill se att majoriteten (S, C, L) i stället för att avslå förslaget, bifaller det”, skriver M och KD i ett pressmeddelande.

– Förslaget skulle innebära att på P-biljetten, som kan skickas med kallelsen på samma sätt som biljetten för kollektivtrafiken nu skickas ut, anger man datum för när P-biljetten är giltig och man kan även ange vissa tidsintervaller under aktuellt datum. Med dessa förtydligande blir det inte fri parkering för vem som helst, utan tydlig service till de personer som är kallade till sjukvårdsbesök, säger Anders Andersson (KD).

– Medborgarförslaget lyfter en fråga som är en realitet för många patienter, inte minst för dem som bor långt ifrån sjukhusorterna. Därför bör en konstruktiv lösning tas fram. Självklart måste vi beakta att antalet parkeringsplatser i anslutning till våra tre sjukhus är begränsat. Men å andra sidan tror vi inte att patienter kommer att missbruka en P-biljett lika lite som man missbrukar de biljetter som nu erbjuds för kollektivtrafik, säger Malin Sjölander (M).

ARKIVFOTO

PIERRE STJERNFELDT